Transparència

Informació institucional i organitzativa

 

Tal com estableixen els nostres estatuts dels òrgans d'administració i govern de la federació són:

  • L'Assamblea General

 

Pot ser de caràcter ordinari o extraordinari. L'assemblea ordinària es reuneix un cop l'any. Les extraordinàries quan ho consideri convenient el o la president / a de la Federació, informant prèviament a la Junta Directiva o quan ho sol·licitin un nombre de membres que com a mínim ha de ser d'un 15%.

 

Informes i auditories

 

Informació econòmica

 

Polítiques d'Igualtat

 

Memòries​

 

 

2023 → Conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'entitats de persones amb discapacitat física i orgànica Franscesc Layret - Cocemfe Barcelona per al suport a municipis metropolitans en l'impuls de polítiques d'accessibilitat.

 

2022 → Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Frances Layret-COCEMFE Barcelona per al suport a municipis metropolitans en l'impuls de polítiques d'accessibilitat i pel que es concedeix una subvenció.

 

2021 → Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Frances Layret-COCEMFE Barcelona per al suport a municipis metropolitans en l'impuls de polítiques d'accessibilitat i pel que es concedeix una subvenció.

 

2020 → Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Frances Layret-COCEMFE Barcelona per al suport a municipis metropolitans en l'impuls de polítiques d'accessibilitat i pel que es concedeix una subvenció.

 

2019 → Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Francesc Layret-COCEMFE Barcelona per al suport a municipis metropolitans en l'impuls de polítiques d'accessibilitat i pel que es concedeix una subvenció.

 

2018 → Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Francesc Layret-COCEMFE Barcelona per al suport a municipis metropolitans en l'impuls de polítiques d'accessibilitat i pel que es concedeix una subvenció.

 

2017 → Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Francesc Layret-COCEMFE Barcelona per al suport a municipis metropolitans en l'impuls de polítiques d'accessibilitat i pel que es concedeix una subvenció.

 

2016 → Conveni per a la concessió d'una subvenció en matèria de col·laboració entre la Federació Catalana d'Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret - COCEMFE Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona

 

2016 →  Pròrroga del Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d'activitats d'educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

2015Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d'activitats d'educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

2014Conveni marc de col·laboració entre la Federació Catalana d'Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret - COCEMFE Barcelona i l'Associació Amputats Sant Jordi per a Fomentar i Afavorir el Desenvolupament i la Cooperació de dues entitats.

 

2014 → Pròrroga del Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d'activitats d'educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

2013Pròrroga del Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d'activitats d'educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

2012Convalidació del Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d'activitats d'educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

2011Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d'activitats d'educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

2010 Annex al Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d'activitats d'educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

 

 

Subvencions

Any

Organisme

Projecte

Otorgat

2016

Departament de Salut

RED CAPACITAT: Promoció de processos de col·laboració entre entitats que treballen en l'àmbit del suport als pacients en situació de cronicitat

9.783€

2016

Ajuntament de Barcelona

CAPACITA: vam crear sinergies i apoderem les entitats

5.000€

2015

Diputació de Barcelona

RED CAPACITAT: Promoció de processos de col·laboració entre entitats que treballen en l'àmbit del suport als pacients en situació de cronicitat

7.708,23€

2015

Fundació ONCE

Dinamització de les entitats federades

13.000€

2015

Departament de Salut

RED CAPACITAT: Promoció de processos de col·laboració entre entitats que treballen en l'àmbit del suport als pacients en situació de cronicitat

10.000€

2014

Fundación ONCE

Dinamització de les entitats federadas

13.000€

2014

Departament de Salut

Promoció de processos de col·laboració entre entitats

6.000€

2013

Fundació ONCE

Dinamització de les entitats federades

7.500€

2012

Fundació ONCE

Dinamització de les entitats federades

7.500€

2011

Fundació ONCE

Dinamització de les entitats federades

7.500€

2010

Fundació ONCE

Dinamització de les entitats federades

7.500€

2009

Fundació ONCE

Dinamització de les entitats federades

7.500€

2008

Fundació ONCE

Dinamització de les entitats federades

7.500€