Dona i discapacitat

Les dones amb discapacitat viuen cada dia situacions de discriminació interseccional que condicionen i limiten les seves possibilitats de participació social, així com l'accés als béns i serveis de la societat en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

Per aquest motiu, COCEMFE Barcelona té el ferm propòsit d’esmenar aquestes desigualtats i treballa activament per l’apoderament de les dones amb discapacitat a través de programes formatius que els aportin eines per al seu desenvolupament social i laboral. A més, també elabora estudis que reflecteixin la situació d’aquestes dones i que permetin definir les mesures necessàries per corregir les situacions discriminatòries.

DONA I DISCAPACITAT
ESTUDIS I INFORMACIÓ
FORMACIÓ
LEGISLACIÓ
  • Begoña Lasagabaster, Jesús Hernández i Miguel Lorente seran els ponents del debat BSOCIAL.
Tags: 
  • A la jornada sobre la violència contra la dona amb discapacitat en l’entorn laboral organitzada per COCEMFE i COCEMFE Barcelona s’han inscrit més de 150 persones.
Tags: 
  • Amb motiu del 25-N, COCEMFE i COCEMFE Barcelona organitzen una jornada virtual per saber detectar violències en l’entorn laboral i com actuar.
Tags: 
  • COCEMFE Barcelona ofereix dos tallers formatius per dotar d'eines a les dones amb discapacitat a l'hora de trobar feina.
Tags: 

Pàgines