Cocemfe Barcelona i l’AMB busquen alternatives per a la gestió de les places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
  • El Grup Motor d’Impuls de Polítiques d’Accessibilitat als municipis metropolitants de COCEMFE Barcelona i l’AMB busca transformar els territoris perquè siguin accessibles per a tothom
  • La jornada ha permès als tècnics exposar experiències compartides en la gestió de places reservades per a persones amb mobilitat reduïda i proporcionar solucions
  • Carlo Castellano, president de Park4Dis, ha presentat una alternativa de mapatge i control de les places reservades a PMR
  • La coalició Nacional de Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica, Sensibilitat Química Múltiple i Electrohipersensibilitat recorden que calen unitats multidisciplinàries d’atendre aquestes malalties
  • Un diagnòstic a temps juntament amb el reconeixement de la discapacitat orgànica i la incapacitat laboral, evitaran que els pacients hagin de recórrer a la via judicial
  • Les síndromes de sensibilització central tenen un gran impacte en la qualitat de vida. Poden tenir diverses afectacions en els sistemes del cos i requereixen una atenció mèdica multidisciplinària
  • La presidenta de Cocemfe Barcelona, Montserrat Pallarès, en el podcast ODS5 ha afirmat que les demandes de les dones amb discapacitat són sovint invisibilitzades per part de les administracions i la societat
  • En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible és imprescindible continuar treballant per la igualtat de gènere de manera transversal
  • Una fila de persones ha denunciat a la Plaça Sant Jaume els retards existents a Espanya per a la valoració de la discapacitat

Pàgines