Notícies

  • L’acte busca normalitzar la situació de les persones amb discapacitat i dotar d’eines i context als tècnics municipals per fomentar la inclusió del col·lectiu
  • La sessió ha comptat amb la presència de quaranta assistents entre tècnics, ponents, representants institucionals i empreses, que han permès posar en valor el treball en xarxa 
  • Guillem Espriu, coordinador de programes de polítiques socials de l’AMB: “hem de construir ponts entre les persones i les empreses i cuidar que aquest lligam no es trenqui”
  • Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona: “el conveni amb l’AMB ens ha permès sumar esforços i treballar plegats per als Drets de les Persones amb Discapacitat i el canvi cultural que la societat requereix”

Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

 

  • El ministeri de Drets Socials aprovarà abans d’agost el nou document en el Consell de Ministres
  • El col·lectiu de persones amb discapacitat fa més de 20 anys que esperen la millora del barem
  • L’actualització agilitzarà la valoració i inclourà el reconeixement de situacions vinculades a la discapacitat orgànica i factors ambientals
Cocemfe Barcelona i l’AMB busquen alternatives per a la gestió de les places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
  • El Grup Motor d’Impuls de Polítiques d’Accessibilitat als municipis metropolitants de COCEMFE Barcelona i l’AMB busca transformar els territoris perquè siguin accessibles per a tothom
  • La jornada ha permès als tècnics exposar experiències compartides en la gestió de places reservades per a persones amb mobilitat reduïda i proporcionar solucions
  • Carlo Castellano, president de Park4Dis, ha presentat una alternativa de mapatge i control de les places reservades a PMR

Pàgines