ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DE LA COVID19 EN LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I AMB MALALTIES CRÒNIQUES

Estudi sobre l'impacte del COVID-19

L’Observatori de la Discapacitat i COCEMFE Barcelona treballen conjuntament per conèixer en profunditat l’impacte de la crisi de la COVID-19 a través de les percepcions i les vivències de persones amb discapacitat i malalties cròniques que resideixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En aquest sentit s’han proposat detectar i analitzar:

  • Canvis en les necessitats de la població objecte d’estudi durant l’estat d’alarma.
  • Percepcions i conductes durant el procés de desconfinament (més llarg i restrictiu per a les persones vulnerables i amb un major risc de contagi).
  • L’evolució de les necessitats i els hàbits de les persones amb discapacitat i amb malalties cròniques, en el context de l’anomenada “nova normalitat”.

Tot plegat ha de servir per orientar l’acció tant de l’Administració com de les entitats socials que donen servei a aquests col·lectius.

L’estudi, de 12 setmanes de durada, es desenvoluparà en 3 fases ben diferenciades: una primera fase servirà per contextualitzar la població d’estudi, identificar necessitats no cobertes i conèixer percepcions i conductes davant la crisi.

En una segona fase es dimensionaran les opinions i necessitats detectades i es jerarquitzaran els diferents reptes a treballar en una tercera fase, orientada a la co-creació de solucions innovadores que permetin donar resposta a aquestes necessitats.