Transparència

Informació institucional i organitzativa

 

Tal i com estableixen els nostres estatuts els òrgans d’administració i govern de la federació són:

  • L’ Assemblea General

 

Pot ser de caràcter ordinari o extraordinari. L’assemblea ordinària es reuneix un cop l’any. Les extraordinàries quan ho consideri convenient el o la President/a de la Federació, informant previament a la Junta Directiva o quan ho sol·licitin un nombre de membres que com a mínim ha de ser d’un 15%.

 

Informació econòmica

  • Pla anual d’activitats

  • Comptes anuals

 

Gestió administrativa

  • Convenis

 

2016Conveni per a la concessió d’una subvenció en matèria de col·laboració entre la Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret - COCEMFE Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 

2016 → Pròrroga del Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d’activitats d’educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

2015 → Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d’activitats d’educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

2014Conveni marc de col·laboració entre la Federació Catalana d’Associacions i Entitats de Persones Afectades de Disminució Física Francesc Layret - COCEMFE Barcelona i l’Associació Amputats Sant Jordi per Fomentar i Afavorir el Desenvolupament i la Cooperació d’Ambdues Entitats.

 

2014Pròrroga del Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d’activitats d’educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

2013Pròrroga del Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d’activitats d’educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

2012Convalidació del Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d’activitats d’educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

2011Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d’activitats d’educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

2010Annex al Conveni Específic entre la Diputació de Barcelona i COCEMFE per a la realització d’activitats d’educació en valors a joves de centres públics escolars.

 

 

Subvencions

Any

Organisme

Projecte

Atorgat

2016

Departament de Salut

RED CAPACITAT: Promoció de processos de col·laboració entre entitats que treballen en l'àmbit del suport als pacients en situació de cronicitat

9.783€

2016

Ajuntament de Barcelona

CAPACITA: creem sinèrgies i apoderem les entitats

5.000€

2015

Diputació de Barcelona

RED CAPACITAT: Promoció de processos de col·laboració entre entitats que treballen en l'àmbit del suport als pacients en situació de cronicitat

7.708,23€

2015

Fundación ONCE

Dinamización de las entidades federadas

13.000€

2015

Departament de Salut

RED CAPACITAT: Promoció de processos de col·laboració entre entitats que treballen en l'àmbit del suport als pacients en situació de cronicitat

10.000€

2014

Fundación ONCE

Dinamización de las entidades federadas

13.000€

2014

Departament de Salut

Promoció de processos de col·laboració entre entitats

6.000€

2013

Fundación ONCE

Dinamización de las entidades federadas

7.500€

2012

Fundación ONCE

Dinamización de las entidades federadas

7.500€

2011

Fundación ONCE

Dinamización de las entidades federadas

7.500€

2010

Fundación ONCE

Dinamización de las entidades federadas

7.500€

2009

Fundación ONCE

Dinamización de las entidades federadas

7.500€

2008

Fundación ONCE

Dinamización de las entidades federadas

7.500€