Programa MAIS, una oportunitat, per a les persones en situació de vulnerabilitat, de millorar la seva situació laboral i personal

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, la Federació d’Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Francesc Layret COCEMFE Barcelona durà a terme, fins el 30 d’abril de 2024, el projecte MAIS,  un programa d’acompanyament i orientació laboral basat en un recorregut de diferents accions que ofereix assessorament i formació per a la inserció laboral.

El programa es presenta como una eina indispensable per a donar continuïtat a les actuacions d’orientació de suport i acompanyament a les persones destinatàries, especialment als col·lectius més vulnerables que estan en situacions de pobresa, risc, desigualtat i exclusió social. Inclou formació, orientació individualitzada i pràctiques laborals.

La seva finalitat és incrementar el grau d’ocupabilitat de les persones participants i assolir la seva inserció laboral. Està adreçat a persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), de l’ingrés mínim vital i persones en risc o en situació d’exclusió social i que tinguin un grau d’ocupabilitat el qual es pot veure incrementat si participen en mesures actives d’inserció.

Per poder participar, les persones interessades han de complir dos requisits: estar motivades i tenir ganes d’accedir al mercat laboral i estar inscrites a l’oficina de treball com a demandants d’ocupació o com a demandants de millora de feina.

 

Atenció personalitzada i desenvolupament competencial

Entre els objectius prioritaris del Programa MAIS, destaca aconseguir la integració laboral de la persona a través de la millora del grau d’ocupabilitat i mantenir el lloc de feina i l’autonomia personal. També treballar l’empoderament i el pla de desenvolupament competencial, enfortir la seva identitat i potenciar les seves capacitats, així com promoure la iniciativa i el pensament crític per transformar-se i transformar el seu context.

El Programa de Mesures Actives d’Inserció està dissenyat de forma totalment personalitzada perquè cada usuària o usuari pugui potenciar la seva experiència d’aprenentatge aprofundint en cada necessitat particular o perspectiva personal.

Les persones participants rebran atenció personalitzada i comptaran amb un orientador de referència. A més de rebre una orientació individualitzada i grupal, podran adquirir competències personals i professionals, obtenir certificats d’aptituds professionals i realitzar pràctiques laborals per a la reactivació d’ocupació. En tot aquest procés, també disposaran d’un espai de recerca de feina i acompanyament i d’un seguiment de la seva inserció. Comptaran, tanmateix, amb accions encaminades a millorar el seu benestar psicosocial.

Amb la intenció de millorar el grau d'ocupabilitat, aquesta iniciativa pretén no només facilitar l'accés al mercat laboral, sinó també promoure l'autonomia i el desenvolupament personal de les persones que hi participen.

El projecte MAIS 2023-2024  s’ofereix a la seu social que COCEMFE Barcelona té al carrer 60, número 19, 1r pis de Barcelona.  Tel. d’informació: 669 985 558 Correu electrònic: [email protected]