L’AMB i COCEMFE Barcelona organitzen el seminari inserció laboral de persones amb discapacitat des de la pràctica. 21 de juny de 2022

L’Àrea Metropolitana Barcelona i COCEMFE Barcelona han organitzat el seminari ‘Inserció laboral de persones amb discapacitat des de la pràctica’. Una sessió en línia que ha comptat amb la presència de 40 assistents i més de 18 ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com amb el testimoni d’Ana Belen Segura i Juan Adan, treballadors i usuaris del servei d’inserció laboral que ofereix Cordibaix.

 

L'accés a la feina és un dret reconegut en la Constitució, malgrat això les persones amb discapacitat es troben amb diverses barreres per accedir al mercat laboral. Tal com recorda Guillem Espriu, coordinador de programes de polítiques socials de l’àrea de desenvolupament social i econòmic de l’AMB,  “la taxa d’activitat de les persones amb discapacitat l’any 2020 ha estat del 34,3%, 41,8 punts per sota de la població sense discapacitat”. Davant d’aquesta realitat, continua, “és crucial que treballem conjuntament per afavorir polítiques de discriminació positiva per garantir la plena inclusió del col·lectiu al mercat laboral”.

 

La presidenta de COCEMFE Barcelona, Montserrat Pallarès ha afegit, que “la nostra missió és defensar els drets de les persones amb discapacitat, a través de l’orientació i acompanyament”. Així com també “fomentar la creació de ciutats amigables i respectuoses per a tothom”. En aquesta línia, ha remarcat que és important introduir un “canvi cultural” a través de la formació i la sensibilització. “El que és bo per a les persones amb discapacitat, és bo per a tota la ciutadania”

 

Per dur a bon port aquesta tasca tal com explica Alícia Garcia, tècnica d’orientació i prospecció de Cordibaix, “els protagonistes han de ser elles: les persones amb discapacitat i les empreses”. Centrant, d’aquesta forma, totes les accions en analitzar el context en el qual es troba la persona, les seves necessitats i els seus interessos per tal de treballar de manera personalitzada.

 

Les persones amb discapacitat en primer terme

 

El seminari ha comptat amb la presència d’Ana Belen Segura i Juan Adán que han exposat la seva experiència com a usuaris del servei d’inserció laboral de Cordibaix. Els dos han coincidit en el fet que la clau està en l’acompanyament que fan entitats com Cordibaix, però que a l’hora d’accedir al lloc de feina és crucial “la confiança en un mateix i l’autonomia personal”. Una idea que s’ha repetit al llarg del seminari i que Garcia ha volgut remarcar: “des de Cordibaix no busquem feina a les persones, sinó que les dotem de les eines necessàries perquè elles mateixes hi puguin accedir”. Per tant, fomentar l’autonomia ha de ser l’element vertebrador de les polítiques d’inserció laboral.

 

Construir el canvi treballant en xarxa

 

Un altre apunt important ha estat la idea de la construcció d’una xarxa que permeti crear sinergies entre empreses, ajuntaments i usuaris. Espriu, ha remarcat que s’han de “construir ponts entre les persones i les empreses i cuidar que aquest lligam no es trenqui”. Amb aquesta idea Maria Zulay Ramos, responsable de la unitat de suport del Centre Especial de Treball del Grup Integra,  ha recordat que s’estan “produint canvis en el teixit empresarial i ja existeixen centres amb tècnics especialitzats en inserció laboral del col·lectiu”. No obstant això, encara queda molt camí a recórrer i, per això, és fonamental que es faci una feina transversal que tingui en compte “totes les àrees en les quals es pot desenvolupar l’individu”.

 

En el seminari els tècnics municipals també han tingut l’oportunitat d’expressar les seves experiències i dubtes que han anat sorgint arran de les intervencions. L'acte ha finalitzat amb les darreres paraules de la presidenta de COCEMFE Barcelona dirigides a encoratjar tothom per treballar “conjuntament en l’empoderament i la capacitació de les persones amb discapacitat”. En aquest sentit, s’ha emplaçat a totes les persones assistents a què participin en el curs que tindrà lloc el mes de setembre en el marc del conveni de l’AMB amb COCEMFE Barcelona.