COCEMFE s'adhereix al manifest de CEMUDIS amb motiu del 25N

COCEMFE Bcn s'adhereix al Manifest de CEMUDIS pel 25N

Amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència vers les Dones, que s’esdevindrà demà divendres 25 de novembre, la Federació d’Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Francesc Layret COCEMFE Barcelona, s’adhereix al manifest de la Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat CEMUDIS.

Manifest

Un any més, el 25 de novembre ens reuneix per reivindicar un món lliure de violència masclista. Ho fem perquè milers de dones i nenes han de fer front cada dia a situacions de violència en totes les seves modalitats. És per això, que seguirem reclamant a les autoritats i a la societat en general, fins que totes les dones, sense cap tipus d’excepció, puguem viure lliures i sense por.

A Espanya, l’any 2023, han estat assassinades 52 dones per violència de gènere a mans de les seves parelles o exparelles. Si observem les estadístiques des de 2003, any en què es varen començar a registrar oficialment, el nombre ascendeix a 1.237 dones assassinades. A més, des de l’inici de la nova estadística de feminicidis en la que es computen tots aquells que tinguin un component de gènere fora de la parella o exparella, 47 dones més van ser assassinades. És per totes elles que cada 25N seguim exigint:

Prou violència masclista!

En aquesta ocasió, volem fer èmfasi en un aspecte crucial per la construcció d’una societat sense violència: el consentiment. Perquè per participar en les       activitats de qualsevol esfera de la vida, i això inclou les relacions sexuals, hi ha d’haver un acord lliure, informat i sense coerció. No ens cansarem de repetir-ho: Sense consentiment hi ha agressió

Consentir és una acció que es pren lliurament, sense pressió o manipulacions. El consentiment mai no s’ha de donar per fet per comportaments anteriors, el context en el que estem o bé per la roba que fem servir. A més, és convenient remarcar que és reversible, per la qual cosa tenim dret a dir “no” en qualsevol momento.

Des de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) i des de COCEMFE Barcelona, federació que ens adherim al Manifest d’aquesta Confederació, reivindiquem la necessitat de garantir una educación sexual amb perspectiva de gènere i adaptada a les necessitats de totes les persones, que posi el focus en el consentiment, tot ressaltant la importància de respectar tant les decisions pròpies com les de les altres persones. Conèixer el significat del consentiment des d’una edat primerenca, pot prevenir futures agressions sexuals.

El context en el que vivim, marcat per avenços significatius en la intel·ligència  artificial (IA), presenta nous desafiaments en la lluita contra la violència sexual i la vulneració del consentiment. Els algoritmes d’IA estan essent utilitzats per crear i difondre imatges o vídeos falsos que semblen representar persones reals involucrades en activitats sexuals. A més, els sistemes de “chatbot” impulsats per IA (robots de conversa en línia) poden ser utilitzats per atraure i manipular persones vulnerables, envaint la seva privacitat i agredint-les sexualment en darrera instància.   

Tenint en compte el ràpid avenç d’aquest tipus de tecnologies, és urgent crear un marc legislatiu sòlid per oferir garanties de protecció a les persones usuàries i responsabilitzar els qui fan servir la IA per cometre agressions sexuals. D’altra banda, és fonamental que s’ofereixi formació actualitzada als equips professionals, en la que es contemplin els nous riscos de l’era digital.

La violència sexual exercida vers les dones i les nenes amb discapacitat és una de les formes de violència més invisible i desconeguda, entre d’altres raons, perquè socialment se’ns veu com si fóssim passives, enxiquides i depenents de les cures d’altres persones. Això no obstant, el cert és que tenim quatre vegades més risc de viure violència sexual que la resta de les dones i, a España, el 12,8% de les dones amb discapacitat ha viscut assetjament sexual per part d’un familiar home.

L’estigma i els conceptes erronis sobre la discapacitat i la sexualitat poden tenir un profund impacte negatiu, entre d’altres coses, perquè a moltes dones amb discapacitat se’ls nega el dret a la llibertat sexual o l’accés a información de qualitat sobre la salut sexual i reproductiva. Si això passa, les possibilitats d’estar exposades a situacions de violència sexual augmenten.

L’entorn familiar i social de les dones amb discapacitat s’ha d’allunyar de la infantilització i de la sobreprotecció, tot respectant la condició d’éssers sexuats inherent a totes les persones: perquè negar la nostra sexualitat i salut sexual és, en sí mateix, un acte de violència.

Des de CEMUDIS i COCEMFE Barcelona seguirem treballant incansablement per erradicar qualsevol forma de violència contra les dones i per consolidar el consentiment com a principi universal i innegociable. Per tot l’exposat, CEMUDIS i COCEMFE Barcelona així com totes les entitats confederades i federades, reclament les següents mesures urgents:

 

  • Que s’ofereixi formació i sensibilització específica sobre discapacitat a tot l’equip professional implicat en el procés de protecció i denúncia.  
  • Que es creï un protocol d’atenció integral a les dones amb discapacitat que hagin viscut situacions de violència en totes les seves manifestacions, amb l’objectiu de prevenir, detectar, atendre i reparar el dany. 
  • Que es facin campanyes de conscienciació adreçades a tota la población, orientades a consolidar el consentiment com a principi universal i innegociable.  
  • Que s’enforteixi el marc legislatiu en matèria de ciberseguretat i es creïn lleis actualitzades que contemplin la violència sexual mitjançant eines d’inteligència artificial, oferint especial atenció a les usuàries amb més vulnerabilitat, com poden ser les dones i les nenes amb discapacitat.
  • Que es garanteixi el dret a la salut sexual, entesa com a un estat de benestar físic, mental i social que comprèn la possibilitat de gaudir experiències sexuals sense cap tipus de discriminació, violència o perjudicis. 
  • Que es garanteixi l’accés a la información i als recursos disponibles en matèria de prevenció de la violència vers les dones, fent servir un llenguatge accessible i eliminant qualsevol barrera.
  • Que s’incloguin indicadors a tots els estudis i es posin en marxa estadístiques que permetin donar a conèixer la situación de les dones i les nenes amb discapacitat que han de fer front a situacions de violència en totes les seves modalitats.

 

PROU VIOLÈNCIA MASCLISTA! 

SENSE CONSENTIMENT HI HA AGRESSIÓ 

#25N #Fartes #ShaAcabat