COCEMFE BARCELONA PARTICIPA EN L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COCEMFE CELEBRADA A MADRID EL 2 DE JUNY

La Federació d’Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Francesc Layret COCEMFE Barcelona, va participar el passat dia 2 de juny en l’Assemblea General Ordiària de COCEMFE, juntament amb més de cent representants d’organitzacions estatals, autonòmiques i provincials de persones amb discapacitat física i orgànica de tot el país. La delegació de Catalunya la formaven representants de les quatre pederacions territorials confederades, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. 

L’Assemblea va aprovar, per unanimitat, el Pla d’Actuació de l’any 2023 i el pressupost corresponent, els comptes anuals de 2022 que es van tancar amb una salut financera més que positiva respecte l’any anterior, la Memòria d’Activitats de 2022 i l’adhesió a COCEMFE de l’Associació d’Acondroplàsia i altres Displàsies Esquelètiques amb Enanisme (ADEE), d’Espanya. 

El president Anxo Queiruga va destacar les campanyes de comunicació de 2022 “Quien Espera Desespera” i “No soy invisible” i va agrair les entitats l’esforç de comunicació i difusió que van fer. Va reivindicar “un finançament estable que garanteixi la sostenibilitat de les organitzacions de persones amb discapacitat en el nostre país, perquè d’això en depèn que puguem seguir desenvolupant projectes i serveis adreçats a promoure la nostra plena inclusió i participació activa en la societat” Tanmateix es va comprometre a “seguir treballant perquè les persones amb discapacitat puguin reivindicar el dret a decidir com volem viure i a comptar amb els mitjans de suport necessaris”. 

Queiruga va destacar “l’impuls de l’autonomia i la desinstitucionalització entre els aspectes  clau de COCEMFE el 2023” També “Va reclamar accessibilitat en tot el sistema sanitari, l’accés a teràpies i tractaments innovadors, que les carteres de prestacions i serveis estiguin orientades a la vida independent de cada persona i, en definitiva, un espai sociosanitari inclusiu, que garanteixi a les persones amb discapacitat el ple accés i gaudi dels serveis de salut i socials” 

Es va referir al Reial Decret del 16 de maig aprovat pel Consell de Ministres sobre el Dret a la Jubilació anticipada per a les persones amb una discapacitat superior al 45%, que tinguin un mínim de 5 anys cotitzats en comptes dels 15 que es requerien fins ara, i es va comprometre a crear una comissió de treball per ampliar el nombre de malalties contemplades a la Llei. 

En la seva intervenció, Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona i membre del Comitè de Garanties i Disciplinari va recordar que l’OMS té classificades, amb el codi CIE, més de 7.000 malalties i problemes relacionats amb la Salut; en canvi, va afegir, la Llei actual només en contempla 20 i moltes persones amb malalties greus no tindran opció a avançar la seva edat de jubilació. Malalties cardiovasculars, autoinmunes, ictus, lupus, fibromiàlgia, encefalomielitis miàlgica, espina bífida, uveítis, glaucoma o la malaltia inflamatòria intestinal, entre moltes d’altres, no permeten, actualmente, que les persones que les pateixen puguin jubilar-se de manera anticipada.

Va recordar que és molt important posar-se a treballar, el més aviat possible, en la incorporació de més malalties, per evitar que es torni a produir el que va passar amb la proposta del nou Barem de la Discapacitat que, tot i que es va demanar la retirada del paràgraf en el que es parla de les persones amb dolor crònic com a persones amb “escassa credibilitat”, després d’esperar més de 20 anys per a la seva actualització, l’han mantingut i no han respectat els drets de les persones que pateixen dolor produït per malalties altament discapacitants que, majoritàriament, afecten les dones.