COCEMFE Barcelona alerta de la desaparició d’entitats estatals del sector de la discapacitat

(Madrid, 9 d’octubre de 2023)

COCEMFE Barcelona, COCEMFE nacional i el seu Moviment Associatiu alerten de la desaparició d’entitats que representen persones amb malalties molt discapacitants, degut a la resolució provisional de la convocatòria de subvencions del tram estatal del 0,7 per al finançament de projectes desenvolupats per entitats de caràcter estatal el 2024.

Així ho han posat de manifest en el decurs d’una reunió extraordinària celebrada entre  COCEMFE nacional i el seu  Moviment Associatiu per valorar aquesta resolució provisional de la convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats d’interès general considerades d’interès social.

“Resulta incomprensible comprovar que any rere any, la situació de les entitats que representen un dels grups més vulnerables de la societat, retrocedeixi en l’accés a recursos de forma incessant”, assenyala el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, assegurant que “COCEMFE i el seu Moviment Associatiu no entenem que, tot i augmentant la recaptació de l’IRPF i de l’Impost de Societats, es tornin a veure penalitzades les entitats de la discapacitat”.

“Tampoc no entenem que, tot i haver-nos professionalitzat al llarg de la nostra dilatada trajectòria, accedint a certificacions de qualitat amb les majors puntuacions i essent avaluades i auditades de forma contínua, veiem cada any com es redueixen els suports rebuts a través de les subvencions del 0,7”, assenyala Queiruga.

“Com que no tot és qualitat, innovació i estratègia, les entitats ens hem de centrar en atendre les necessitats de les persones amb discapacitat en situació de major vulnerabilitat”, continua el president de COCEMFE nacional, explicant que “la resolució prevista està portant al tancament d’entitats que atenen persones amb malalties molt discapacitants o de caràcter  minoritari”.

A través de les subvencions del 0,7 aquestes entitats reforcen l’acció de les seves entitats més petites de caràcter territorial perquè aquestes puguin centrar-se en atendre les persones i disposar de noves metodologies d’intervenció.

La reducció gradual de subvencions per a entitats estatals de discapacitat els darrers anys, a més, està frenant les dinàmiques de col·laboració i provocaran la interrupció de determinats projectes de transformació social en el conjunt de l’Estat i el fet que les entitats no puguin oferir servei a la ciutadania.

“És imprescindible que el Govern rectifiqui aquesta decisió i/o aprovi les mesures que siguin necessàries per a què les organitzacions de persones amb discapacitat física i orgànica no veiem reduït, una altra vegada, el finançament”, denuncia Queiruga, qui posa èmfasi en què “moltes necessitats bàsiques de les persones amb discapacitat física i orgànica segueixen  sense cobrir-se ni reben cap resposta per part de les administracions, per la qual cosa el nostre paper de suport i d’incidència és fonamental per tractar de millorar la qualitat de vida i la igualtat real d’aquest grup social”.

En aquest sentit, COCEMFE Barcelona i COCEMFE nacional sol·liciten al Govern que cerqui  solucions davant del greu risc de desaparició del Moviment Associatiu de la discapacitat física i orgànica i, per tant, dels projectes desenvolupats per i per a les persones amb discapacitat que són les més vulnerables.

Tanmateix, COCEMFE Barcelona i el Moviment Associatiu de COCEMFE nacional exigeixen un canvi de model que proporcioni un finançament estable per garantir que les organitzacions de persones amb discapacitat física i orgànica segueixin donant suport a les organitzacions territorials i a les pròpies persones amb discapacitat, així com la imprescindible acció d’incidència política i defensa dels drets d’aquest grup social.