Cal ampliar el més aviat possible la llista de malalties que faciliten la jubilació anticipada a les persones que superen el 45% de discapacitat

- La Federació d’Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Francesc Layret COCEMFE Barcelona exigeix al nou govern l'ampliació de la llista de malalties per a fer efectiu el dret a la jubilació anticipada de les persones amb discapacitat - 

El Govern d'Espanya va aprovar un Reial Decret, en vigor des del dia 1 de juny de 2023, pel qual es redueixen els anys de cotització exigits de 15 a 5 anys des del diagnòstic de la discapacitat superior al 45% per accedir a la jubilació anticipada. D’aquesta manera, es compensa l'envelliment prematur i la menor esperança de vida originada per la discapacitat o discapacitats. A més, aplica el mateix règim també a les persones que tinguin més d'una patologia discapacitant si, en conjunt, superen el 45% de discapacitat. Malauradament, aquesta mesura té una lletra petita: només s'aplicarà, de momento, a un nombre limitat de malalties, que afecta un petit percentatge del conjunt de persones amb discapacitat.

A Espanya, milions de persones viuen amb malalties que causen discapacitat. En el cas concret de les malalties autoimmunes s'ha observat un augment significatiu en la prevalença d'aquestes malalties arreu del món en les darreres dècades, la qual cosa subratlla la importància d’abordar aquesta qüestió de manera proactiva.

Per moltes persones que pateixen malalties amb comorbiditat -i a causa de les quals la seva esperança de vida es veu reduïda en quinze anys- portar una vida laboral normalitzada pot esdevenir un desafiament monumental. Els símptomes imprevisibles i la fatiga crònica poden dificultar la capacitat per complir les demandes laborals. Això comporta una gran pressió econòmica i emocional en les persones afectades.

La Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona demana a la societat civil que s'uneixi a la crida per exigir al nou govern que ampliï la llista de patologies susceptibles d'una jubilació anticipada, i col·labori amb la Federació, membre del grup de treball que COCEMFE ha impulsat, per tal d’analitzar quines malalties autoimmunes s'haurien de contemplar de forma prioritària, perquè els drets que garanteix aquesta llei siguin realment efectius i no es quedi en paper mullat. Accedir a una jubilació anticipada permetrà a aquestes persones comptar amb el suport necessari per gestionar la seva salut i qualitat de vida de manera més efectiva. Compartint aquesta crida a les teves xarxes o contactant amb els teus representants polítics estàs ajudant molt més del que et pots imaginar.

Aquestes són algunes de les malalties que el grup de treball de COCEMFE, format per persones expertes i representants de les entitats, ha identificat com a aquelles que més urgentment necessiten entrar a la llista i sobre les quals estarem encantats de debatre amb els responsables polítics corresponents:

Artritis reumatoide 

Fibromiàlgia

Fatiga Crònica

Espina bífida

Lupus

Parkinson

Malalties neuromusculars

 

Per a més informació, sisplau, contacteu:

Montserrat Pallarès

Presidenta COCEMFE Barcelona

Tel. 662 251 683