11 de juliol Dia Mundial de la Població

Missatge del Secretari General de NNUU 2023 “La família humana mai no ha estat tan gran”

La família humana mai no ha estat tan gran.

Això no obstant, malauradament, les persones dirigents no estan fent tot el possible per construir un món pacífic i pròsper per a tothom.

Estem a l’ecuador del termini previst per acomplir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que finalitza el 2030, i correm seriosos riscos de no assolir-los. A aquest ritme, necessitarem quasi 300 anys per aconseguir la igualtat de gènere. Les millores en materia de salut materna i accés a la planificació familiar han avançat amb una lentitud esbalaïdora.

El Dia Mundial de la Població d’aquest any té per objectiu donar curs al poder de la igualtat de gènere.

La discriminació de gènere ens perjudica tothom: dones, nenes, homes i nens. Invertir enles dones eleva totes les persones, les comunitats i els països.

És esencial promoure la igualtat de gènere, millorar la salut materna i empoderar les dones dotant-les de llibertat reproductiva, doncs aquests progresos són fonamentals per assolir tots els Objectius de Desenvolupament  Sostenible.

Donem suport a les dones i nenes que lluiten pels seus deures i intensifiquem els esforços de manera que els Objectius de Desenvolupament Sostenible es facin realitat per als 8.000 milions de persones de la família humana.

Secretari General, António Guterres