L’associació ENTRETOTS PENEDES en col·laboració amb la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Física (FCEDF) porta de nou l’esport adaptat a l’Alt Penedès

COCEMFE Catalunya s’adhereix a l’exigència que la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) ha fet al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat demanant

Segons l'autor de l'estudi Pobresa i Exclusió social de les dones amb discapacitat a Espanya, Agustín Huete, “les dones amb discapacitat apareixen com un col·lectiu especi

La directora del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), Belén Ruiz, en un repaso al panorama de la accesibilidad en los medios audiovisuales sometidos a la Ley General de la Comu

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha renovado hoy día 10 de julio su página web para hacerla más social e interactiva, actualizar sus contenidos y d

Pàgines