Associació per a la lluita contra les malalties de ronyó

Telèfon: 
933 310 331
Correu electrònic: 
Missió / Objectius: 

L’associació per a la lluita contra les malalties del ronyó, ALCER Barcelona, és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 1979 i declarada d’utilitat pública el 9 de maig de 1984. Un grup de pacients renals es van proposar millorar les condicions de vida d’aquest col·lectiu en uns moments en què l’accés al tractament de diàlisi quedaba limitat a un nombre reduït de pacients i les possibilitats de rebre un trasplantament eren molt escasses.

Per tot això, els propis malalts van crear l’associació per intentar resoldre totes les dificultats en què es trobaven i lluitar amb totes les seves forces a favor del trasplantament.

Avui en dia les condicions dels malats renals són ben diferents, tenint tots els malalats garantit el seu tractament, gràcies a un bon sistema sanitari amb grans professionals de la medicina, i als avenços en aquest camp que repercuteix possitivament en el malalt.

Des de la seva fundació, d’acord amb els seus estatuts, ALCER Barcelona es proposa l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels malalts renals i de les seves famílies en tot allò que li afecta. Per això, les finalitats fonamentals que perseguim són:

 • La promoció i defensa de les condicions de vida que ajudin a aconseguir l’integració social dels malalts renals.

 • Fomentar la prevenció de les malalties renals i l’assistència a aquests malalts i a les seves famílies, en els aspectes mèdics, psicològics i socials.

 • Vetllar per la llibertat de lliure elecció de tractament del pacient.

 • El foment de la recerca dels problemes que plantegen les malalties renals en els aspectes mèdics i assistencials, i també social i econòmic.

 • La divulgació per tal de donar a conèixer l’existència d’aquestes malalties i les seves possibles terapèutiques

 • La promoció del estudi i investigació de les malalties renals.

 • Representar els malalts renals davant les administracions, entitats i institucions públiques i privades i altres agents socials, per a la defensa dels interessos i la resolució dels problemes que afecten les persones amb malaltia renal.

 • Promoció cultural, esportiva, social i professional dels malalts renals.

 • Conscienciació de tota la societat en la necessitat de donar òrgans.

Serveis: 

ALCER ofereix els següents serveis i activitats:

 • Assessorament psicològic, dietètic, jurídic i laboral. Oferim una atenció integral a les persones malaltes del ronyó, donant resposta a la varietat de situacions en què es puguin trobar.

 • Gestió de desplaçaments de persones en diàlisi. Gaudiu del seu viatge de vacances sense haver de preocupar de trobar un lloc en el qual realitzar diàlisi: ALCER s'encarrega de tot.

 • Grups d'ajuda mútua. Persones malaltes del ronyó i persones trasplantades es reuneixen regularment a la seu d'ALCER, compartint vivències, experiència, informació i consells. Sota la direcció d'un professional, el grup és una excel·lent eina tant informativa com terapèutica, aconseguint beneficis en la qualitat de vida de les persones.

 • Fisioteràpia. Rebi una atenció professional en el diagnòstic i tractament de la seva salut física.

 • Conferències. Organitzem actes amb la col·laboració de distingits professionals mèdics i institucions. Fem arribar tant a les persones malaltes i trasplantades com a la població en general, informació general i concreta, així com valuosos consells per a la cura de la nostra salut renal.

 • Tallers. Organitzem varietat de tallers en els quals desenvolupar les capacitats i inquietuds de les persones.

 • Campanyes de sensibilització social. Mantenim una activitat constant pel que fa a sensibilització social es refereix. Si bé Catalunya i Espanya són territoris pioners en el nombre de donants, aquesta tasca és sempre necessària mentre hi hagi llistes d'espera.

 • Viatges i excursions. Recorrem tota la geografia espanyola amb els nostres viatges i excursions organitzades.