COCEMFE CATALUNYA REBUTJA EL NOU CATÀLEG DE PRODUCTES ORTOPROTÈSICS

COCEMFE Catalunya s’adhereix a l’exigència que la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) ha fet al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat demanant que es paralitzi el tràmit el Projecte d’Ordre SSI/2015 per la qual es modifica l’annex VI del Reial Decret 1030/2006 que estableix el nou catàleg ortoprotèsic, i demana que en el següent mandat es consensuï amb les persones amb discapacitat. Des de COCEMFE Catalunya lamentem que aquest nou catàleg de prestacions s’hagi aprovat sense haver comptat amb el col·lectiu de les persones amb discapacitat. Així mateix, compartim el parer del president de COCEMFE estatal, Mario García, que aquest catàleg “suposa un pas enrere en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat”, tant en la promoció de l’autonomia personal, així com en la lluita per la plena inclusió del col·lectiu. Entre altres aspectes recollits en el nou esborrany, en el qual s'han fixat imports màxims de finançament per a quasi 4.000 productes –entre uns altres, pròtesis, òrtesis i cadires de rodes, rebutgem que l'usuari es vegi obligat a aportar el 100% del cost del producte quan aquest superi el màxim de finançament fixat al catàleg, així com la reducció del màxim de finançament en alguns productes pel que fa al catàleg vigent, publicat l'any 2000. Una de les principals reivindicacions que s’ha traslladat és que aquest esborrany no contempla les circumstàncies particulars de cada persona i, per tant, no s’adapta a les seves necessitats concretes. Aquesta prescripció generalitzada no té en compte les particularitats de cada persona, quelcom que considerem intolerable, ja que aquesta prescripció hauria de modificar-se en funció de factors com l’edat de l’usuari, la seva situació personal, vida laboral i participació en la vida social, etc. Pel que fa referència als preus tancats dels productes, volem puntualitzar que en un principi l’existència d’aquesta incorporació no hauria de ser un motiu de discòrdia sempre que el producte prescit garanteixi la màxima qualitat i s’adapti, com dèiem, a les necessitats especifiques de cadascuna de les persones usuàries. Cal assenyalar, així mateix, que el catàleg incrementa de forma generalitzada, i fins i tot es duplica en molts casos, la vida útil de determinades ajudes tècniques (cadires de rodes, crosses, bitutors, pròtesis, etc.); això s’entén com una discriminació cap a totes aquelles persones actives que necessiten d’aquestes ajudes tècniques en el seu dia a dia. En aquests casos, els usuaris/àries es veuran discriminats per no tenir garantida la seva autonomia personal i  la seva vida independent. Compartim, també, l’argument de García que considera que amb aquesta fórmula no s’estalviarà més i que la mesura presenta més inconvenients que avantatges. Es tracta, com diu el president de COCEMFE estatal , “d’un catàleg ortoprotèsic que nos satisfa a ningú”.