Calendari

Elaborat i actualitzat permanentment per la Taula participativa de Comunicació i Visibilitat formada pels responsables de comunicació de totes les entitats.

Segona edició: 'la costura i la innovació: una oportunitat per a tu'

“Comerç i serveis accessibles per a una ciutat amigable”

Xerrades de sensibilització a les escoles del districte Nou Barris

Xerrades de sensibilització a les escoles del districte Nou Barris

"Sense excuses! Twitter per a tu"

Curs de Voluntariat, Nen i Família per a Voluntaris en actiu

Curs “Voluntariat, nen malalt i família per voluntaris en actiu”

Jornades feministes: El feminisme de la no estandardització