COCEMFE Catalunya i COCEMFE Barcelona exigeixen que es garanteixi l'accessibilitat als edificis d'habitatges

 •	COCEMFE Catalunya i COCEMFE Barcelona han dut a terme una de les 37 concentracions que s'han celebrat a Espanya per reclamar que no hi hagi persones amb discapacitat sense poder sortir de casa per falta d'accessibilitat

 

  • COCEMFE Catalunya i COCEMFE Barcelona han dut a terme una de les 37 concentracions que s'han celebrat a Espanya per reclamar que no hi hagi persones amb discapacitat sense poder sortir de casa per falta d'accessibilitat

 

  • COCEMFE i les seves entitats demanen que es prenguin les mesures necessàries perquè es realitzin reformes d'accessibilitat sense menyscabar el poder adquisitiu de la comunitat

 

  • El moviment associatiu aposta per modificar la Llei de Propietat Horitzontal perquè sigui obligatori realitzar totes les reformes d'accessibilitat

 

Barcelona, 28 de noviembre de 2018. -  COCEMFE Catalunya i COCEMFE Barcelona han reivindicat aquest dimecres que es garanteixi l'accessibilitat de tots els edificis d'habitatges perquè es posi fi a la situació de discriminació que travessen algunes persones amb discapacitat que, sense haver comès delicte algun, no poden sortir de les seves cases per falta d'accessibilitat.

 

“La meva casa no és la meva presó” és el lema amb el qual la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) i les seves entitats, entre elles COCEMFE Catalunya i COCEMFE Barcelona, han donat a conèixer la campanya ‘#Arrestópolis’, en referència a aquells edificis on la falta d'accessibilitat obliga a les persones amb discapacitat a romandre tancades a les seves pròpies cases en contra de la seva voluntat.

 

En aquest sentit, s'han celebrat concentracions en 37 ciutats espanyoles per reclamar que es modifiqui la Llei de Propietat Horitzontal i eliminar així l'actual limitació econòmica de 12 mensualitats de despeses de la comunitat perquè sigui obligatori realitzar les reformes d'accessibilitat de la mateixa forma que les comunitats veïnals afronten altres reformes ineludibles derivades de les condicions estructurals, l'estanqueïtat, l'habitabilitat i la seguretat.

 

A més, s'han reivindicat ajudes específiques a totes les comunitats veïnals que hagin d'afrontar aquest tipus d'actuacions, ja que actualment només el 10% dels edificis que realitzen aquestes obres han obtingut subvenció per dur-les a terme.

 

Recordant que el passat 4 de desembre va finalitzar el termini legal perquè tots els productes, béns, entorns i serveis anessin plenament accessibles, COCEMFE Catalunya i COCEMFE Barcelona han demanat que les diferents administracions, en l'àmbit de les seves competències, donin una resposta satisfactòria a aquesta problemàtica i agilitin tots els tràmits legals i administratius necessaris perquè els edificis siguin accessibles i que la població en general respecti els drets de les persones amb discapacitat física i orgànica i col·labori en el seu exercici efectiu.

 

“No podem fer dependre l'accessibilitat universal dels recursos econòmics que té la ciutadania”, ha destacat el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, en la concentració celebrada a Madrid, on ha posat l'accent que “un edifici accessible és un edifici per a totes les persones i realitzar les obres necessàries per garantir l'accessibilitat és una inversió justa, i necessària, ja que, al cap i a la fi, ningú sap si en algun moment de la seva vida va a necessitar aquestes adaptacions”.

 

En aquest sentit, el moviment associatiu de les persones amb discapacitat ha demanat als poders de l'Estat que treballin en pro de les persones amb discapacitat i duguin a terme les accions necessàries perquè cap persona es vegi en la tesitura que no pot entrar ni sortir de la seva casa, ja que, per viure amb autonomia i plena participació social és imprescindible la llibertat de moviments.

 

A més, entre les propostes realitzades, figura que es prioritzin les reformes integrals i la instal·lació d'ascensors o rampes sempre que sigui possible, en comptes d'optar per aquelles actuacions que faciliten la mobilitat però requereixen més manteniment o la intervenció de terceres persones com poden ser un elevador o un salvaescaleras.

 

Finalment, l'objectiu final de la campanya és la col·laboració de tots els actors implicats per trobar en cada cas la millor solució d'accessibilitat, ja que aquestes mesures són fonamentals per aconseguir edificis per a totes les persones, garantir els drets de les persones amb discapacitat i avançar cap a l'autonomia personal per aconseguir una vida independent.

 

Descàrrega de documentació:

Carpeta amb vídeos i recursos per a mitjans sobre la campanya #Arrestópolis.

COCEMFE Catalunya i COCEMFE Barcelona són organitzacions privades, sense ànim de lucre, dedicades a promoure tota mena d'estratègies i accions a favor de la defensa i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica, constituïdes per la unió voluntària d'associacions i federacions integrades, íntegrament o en la seva majoria, per persones amb discapacitat física i orgànica i d'altres entitats d'iniciativa social que treballin en pro dels drets d'aquest col·lectiu.

 

La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) és una Organització no Governamental sense ànim de lucre que es va constituir en 1980. El seu objectiu és aglutinar, enfortir, formar i coordinar els esforços i activitats de les entitats que treballen a favor de les persones amb discapacitat física i orgànica per defensar els seus drets i millorar la seva qualitat de vida. L'entitat congrega més de 1.600 organitzacions en tot l’Estat dividides en confederacions autonòmiques, entitats estatals i federacions provincials que de la mateixa manera, agrupen a les diferents associacions locals.

 

Per a més informació:
 

María Cortes Tirado Machado

Gabinet de Premsa

COCEMFE Barcelona

Carrer 60, nº 19 1er. 08040 Barcelona

Tfn: 93 301 15 65 / 676838111

comunicacionbarcelona@cocemfe.es / http://cocemfe-barcelona.es/es