COCEMFE BARCELONA PARTICIPA EN L’ESTUDI D’INVESTIGACIÓ DE CEMUDIS SOBRE LA SITUACIÓ SOCIAL i LABORAL DE LES DONES AMB DISCAPACITAT A ESPANYA

estudi d’investigació sobre la Situació Social i Laboral de les Dones amb Discapacitat a Espanya

3 minuts del teu temps poden contribuir a millorar la situació social i laboral de les dones a Catalunya.

Participa a l'enquesta aquí: https://es.surveymonkey.com/r/cemudis

L’estudi d’investigació sobre la Situació Social i Laboral de les Dones amb Discapacitat a Espanya neix el 2018 davant la necessitat de conèixer la situació sociolaboral de les dones amb discapacitat, analitzant-la des d’una doble vessant: tant per la condició de dones com per la seva discapacitat. Aquestes característiques pròpies fan necessari abordar les necessitats especifiques d’una discriminació interseccional, aprofundint en les circumstàncies concretes i les dificultats a les que han de fer front, encara, les dones amb discapacitat.

Per poder acabar amb aquesta situació de desavantatge social i múltiple discriminació, és necessari saber quins són l’origen i les causes que la produeixen, per poder abordar-les de manera transversal fins a aconseguir la seva total erradicació i, per tant, una inclusió real i plena de les dones amb discapacitat a la societat.

Per aquesta raó és important fer l’anàlisi des d’una perspectiva, no només dicotòmica home-dona i amb discapacitat o sense discapacitat, sinó analitzant també les diferències que hi ha entre les dones amb discapacitat segons altres variables. Molt especialment, el tipus de discapacitat (física i orgànica, psicològica, Intel·lectual o mental) és el factor que més influeix a l’hora d’analitzar les especificitats de cada situació. També és necessari establir d’altres variables que puguin influir en la inserció laboral i la situació social d’aquestes dones.

Escometre en profunditat la idiosincràsia específica de les dones, i diferenciar la seva situació sociolaboral en funció del tipus de discapacitat, pot permetre fer front, de manera més eficaç, a la seva problemàtica concreta. Donat que hi ha molt pocs estudis centrats en aquesta realitat de la discriminació interseccional, resulta més difícil prendre decisions o mesures específiques útils per corregir una situació de desigualtat i de discriminació. Per tant, l’objectiu final és conèixer  la situació d’aquestes dones per poder implementar mesures transversals eficaces, que disminueixin la bretxa existent aconseguint una inclusió plena en tots els àmbits de la nostra societat.

La primera fase de l’estudi es va fer l’any 2018 a les comunitats autònomes d’Andalusia, Astúries, Castella - La Manxa i la Comunitat de Madrid, i es va enquestar un total de 3.064 dones. El 2019 es va dur a terme a l’Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, la Comunitat Valenciana, Galícia, Múrcia i Navarra.

Aquest any 2020, la idea és comptar amb la participació de més de 4.000 dones amb discapacitat de tot el territori nacional, encara que el treball de camp posarà el focus en els territoris en els que encara no s’han dut a terme accions concretes com ara el País Basc, Catalunya, Extremadura, La Rioja, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

L’estudi es fa mitjançant una enquesta anònima que romandrà oberta fins i tot després de concloure aquesta tercera fase de l’estudi, per tal que puguin participar el nombre màxim de dones possible i que les dades recollides estiguin en constant actualització. L’enquesta es contesta de manera virtual i analitza la situació de les dones amb discapacitat des d’una perspectiva holística, aprofundint en les circumstàncies concretes i en les dificultats que tenen en el dia a dia en l’exercici dels seus drets.

L’anàlisi de totes les dades recollides permetrà disposar d’informació suficient per dissenyar programes i serveis que responguin a les seves necessitats i promoguin la seva autonomia personal i, per tant, la seva qualitat de vida.

El projecte de CEMUDIS, compta amb l’aval de COCEMFE, està finançat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social amb càrrec a la subvenció de l’IRPF 2019 i està cofinançat per la Fundació ONCE.