COCEMFE Barcelona celebra l’Assemblea General Ordinària de forma virtual

  • Tots els documents portats a votació s’han aprovat per unanimitat.
  • Ajuda’m Predegent, Associació d’Hipertensió Pulmonar i Manos Unidas Nou Barris s’han incorporat a COCEMFE Barcelona.
  • Les activitats del 2020 estaran marcades per l’impacte de la pandèmia, els esforços per garantir els drets de les persones amb discapacitat i el 30è aniversari de COCEMFE Barcelona.
Barcelona, 25 de juny 2020

Les persones representants de les entitats de COCEMFE Barcelona van celebrar el passat 25 de juny l’Assemblea General Ordinària del 2020. La convocatòria es va dur a terme de manera telemàtica, una solució vàlida en el moment d’excepcionalitat actual que s’empara en el Real Decret Llei 11/2020. 

 

Al llarg de la reunió es van aprovar per unanimitat l’Acta de 2019, la Memòria d’Activitats de 2019, el Tancament econòmic de 2019, les Línies d’actuació del 2020 i el Pressupost del 2020.

 

Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona, ha presidit l’Assemblea General Ordinària, i Roser Casal, secretària de COCEMFE Barcelona, ha donat l’inici a la reunió i ha presentat els diferents punts de l’ordre del dia.

 

Memòria d’activitats 2019

“Hem estat donant suport a les persones usuàries i les entitats que les representen, i hem fet activitats de dinamització per promoure el dret de les persones en tots els nivells”, va exposar Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona, en presentar la Memòria d’Activitats 2019. Entre totes les actuacions, va destacar especialment la feina de l’Oficina Tècnica d’Accessibilitat, el Punt Incorpora d’inserció sociolaboral i el Programa d’Apoderament i Activació per a la feina de dones amb discapacitat física i orgànica.

 

Tota aquesta activitat, que no hagués estat possible sense el treball i suport de tots els membres de l’oficina tècnica de COCEMFE Barcelona, s’emmarca dins el Pla estratègic 2015-2020 que se centra en l’accessibilitat universal, la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, l’empoderament de les dones amb discapacitat, i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, seguint la campanya Planeta 10 de COCEMFE. 

 

Pel que fa a la defensa dels drets de les dones amb discapacitat, la labor de COCEMFE Barcelona ha estat reconeguda des de diferents instàncies. En aquest sentit, Montserrat Pallarès a proposta del Consorci de la Zona Franca va participar en la campanya “Jo també sóc Franca” i posteriorment va passar a formar part del nou consell Dona Franca Barcelona. Des del COCARMI, també s’ha creat una comissió de gènere i, a nivell estatal, Pallarès forma part del Consell de Dones amb Discapacitat del CERMI i també ha estat treballant estretament amb Cemudis per posar fi a les situacions de discriminació.

 

En l’àmbit de l’accessibilitat, COCEMFE Barcelona ha fet assessorament a diversos municipis i col·labora amb diverses institucions, com amb l’Àrea Municipal de Barcelona i els 36 municipis que en formen part. També s’ha creat la guia de comerç accessible i, d’altra banda, a través de l’Oficina d’Accessibilitat, s’han fet propostes per millorar l’accessibilitat de diversos edificis públics. A més, en l’àmbit digital, durant l’any 2019 s’ha treballat perquè la pàgina web de la Federació sigui accessible i en Lectura Fàcil.

 

Una altra de les actuacions importants del 2019 va ser el I Congrés sobre el Dret a l’Autonomia Personal, on es van treballar quatre eixos principals: la garantia dels drets al llarg del cicle de vida, la ciutat com espai de vida i convivència, la tecnologia per millorar la qualitat de vida i les dades col·lectives com a eina de transformació social. 

 

Informe econòmic de l’any 2019

Carlos Lázaro, tresorer de COCEMFE Barcelona, va presentar l’Informe econòmic de l’any 2019, posteriorment aprovat per unanimitat. “S’ha produït un sanejament molt important, tot i ser un any bastant vertiginós amb el Congrés i la seva complexitat econòmica”, ha explicat Lázaro, que ho atribueix a un esforç de coordinació econòmica important. 

 

“Les xifres d’aquest any són extraordinàries per una activitat que genera un moviment bastant més alt que en anys anteriors”, ha afegit l’economista Josep Ramon Luesma referint-se a l’increment d’ingressos i costos que va comportar el Congrés.

 

Pla d’activitats i la previsió econòmica de l’any 2020 

Pel que fa al Pla d’Activitats 2020, Montserrat Pallarès ha reafirmat la intenció de “fer incidència en l’accessibilitat universal, la innovació i també en els Objectius de Desenvolupament Sostenible”.

 

“A nivell de relacions institucionals i aliances, n’hem enfortit i ho seguirem fent”, ha assegurat la presidenta referint-se a l’ODS 17. En aquest sentit, i per reivindicar el dret a l’autonomia personal, COCEMFE Barcelona consolidarà el Congrés amb la intenció d’internacionalitzar-lo i continuar treballant el tema de l’envelliment i l’autonomia personal. Tenint en compte la situació actual, també es pretén incorporar un nou eix entorn de l’impacte del coronavirus en les persones amb discapacitat i malalties cròniques. 

 

Durant l’Assemblea, també s’ha fet especial èmfasi en l’impacte de la pandèmia. “Hem fet bona feina durant aquesta crisi sanitària gràcies a totes les entitats”, ha valorat Pallarès, que ha mencionat els esforços per obtenir equips de protecció i garantir els serveis a domicili de les entitats. “Les persones amb discapacitat hem sigut un dels col·lectius amb els drets més vulnerats”, va denunciar també la presidenta. Des del COCARMI, COCEMFE Barcelona ha traslladat les necessitats de les entitats i ha insistit a demanar el nombre de persones amb discapacitat afectades per la pandèmia. “Aprofitarem les pròximes reunions amb els consellers per defensar els drets de les persones amb discapacitat”, va assegurar Pallarès. 

 

Pel que fa a la defensa dels drets de les dones i nenes amb discapacitat, COCEMFE Barcelona seguirà treballant conjuntament amb diferents associacions com CEMUDIS, amb qui col·labora per fer un estudi sobre la situació sociolaboral de les dones a Catalunya. “L’enquesta ens donarà més informació per poder treballar”, va assegurar la presidenta. “Esperem poder fer també incidència des del Consell Nacional de les Dones de Catalunya”, Pallarès va explicar que s’han realitzat els tràmits per formar-ne part.

 

A més, aquest 2020 se celebra 30è aniversari de COCEMFE Barcelona. “Algunes activitats es podran fer telemàticament i altres potser s’han de posposar”, va assenyalar la presidenta. De moment, s’han celebrat dues jornades a través de videoconferències i s’ha començat a impulsar el projecte fotogràfic Transitando desde lo más íntimo, per Carlos Lázaro amb el suport del fotoperiodista Emilio Morenatti. “La idea és parlar de l’experiència del confinament de les persones amb discapacitat de COCEMFE Barcelona”, va explicar Lázaro.

 

En una de les jornades, es va reflexionar sobre la mobilitat i arran d’això s’ha creat un grup de treball amb la voluntat de fundar el BARCELONA OPEN LAB per la mobilitat sostenible i accessible. “La idea és aportar millors solucions a la mobilitat accessible i sostenible, guanyant més protagonisme per exercir més incidència política en la defensa dels nostres drets”, va expressar Toni Serratosa. 

 

Una altra de les prioritats és enfortir l’organització interna i dotar la federació d’una estructura única. Per això, es va ratificar la creació d’una cooperativa de serveis amb el nomenament de l’economista Josep Ramon Luesma com a representant. “Pensem que posar en marxa aquest instrument ens donarà una garantia de solvència interna”, va defensar Serratosa. La intenció és guanyar economia d’escales i eficiència en la gestió. 

 

Per dur a terme totes aquestes línies d’actuació, també es va aprovar per unanimitat la previsió econòmica per l’any 2020, més ajustada i menor que l’any anterior.  

 

Noves entitats a COCEMFE Barcelona

Monsterrat Pallarès va destacar que les activitats de difusió i per sensibilitzar sobre la discapacitat han donat els seus fruits i noves entitats volen formar part de COCEMFE Barcelona. En concret, són tres les entitats que passen a formar part de la Federació: Ajuda’m Predegent, una entitat que treballa per acompanyar pacients, famílies i cuidadors en el procés d’envelliment de les persones amb deteriorament cognitiu lleu; l’Associació d’Hipertensió Pulmonar, que treballa a nivell estatal per defensar el dret de les persones que pateixen aquesta malaltia minoritària i incapacitant; i Manos Unidas Nou Barris, una entitat que treballa amb malalties rares i té impacte en les administracions. 

 

Des de COCEMFE Barcelona, donem la benvinguda a les noves entitats i esperem que el 2020 sigui un any de treball i esforços conjunts per assolir la plena inclusió de les persones amb discapacitat.