COCEMFE anima a la ciutadania a participar en el seu estudi sobre la discapacitat orgànica

  • Pot col·laborar qualsevol persona amb discapacitat orgànica d'Espanya emplenant un qüestionari.
  • L'objectiu és elaborar el 'Llibre blanc de la discapacitat orgànica a Espanya' per al reconeixement dels seus drets.

La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) està duent a terme un estudi sobre la situació de les persones amb discapacitat orgànica a Espanya, associat a l'elaboració del 'Llibre blanc de la discapacitat orgànica a Espanya'. L'objectiu és que aquest document es converteixi en la referència per al reconeixement dels drets de les persones amb aquesta discapacitat.

En aquesta recerca pretén conèixer la situació de les persones amb discapacitat orgànica, les seves necessitats, les barreres que enfronten i l'impacte en la seva qualitat de vida. Per a això, després d'organitzar diferents grups de discussió i entrevistes, ha començat la fase més participativa i oberta de l'estudi a través d'un qüestionari en línia. Aquesta enquesta pot ser contestada per totes les persones amb discapacitat orgànica del país que siguin majors d'edat, tinguin o no certificat de discapacitat. És anònima, estarà disponible fins al pròxim 31 d'octubre i per a emplenar-la es necessiten uns 25 minuts.

Aquesta recerca és duta a terme per COCEMFE en col·laboració de diferents persones i entitats que formen part dels Grups de Treball de l'entitat, principalment del Subgrup de Llibre blanc, del Grup de treball Cronicitat Pacients i Coordinació Sociosanitària.
Aquesta acció respon a l'objectiu de COCEMFE de visibilitzar la discapacitat orgànica, la qual, també és coneguda com a discapacitat invisible pel seu difícil o escàs reconeixement social i legal, sumant-se altres circumstàncies com la incomprensió familiar, social i laboral, la falta de reconeixement oficial per part de l'Administració i diferents problemàtiques que suposen importants obstacles en la vida diària i influeixen en la qualitat de vida.

Aquest estudi de recerca es desenvolupa a través d'una subvenció procedent del 0,7% de l'IRPF del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, la qual és possible gràcies a la solidaritat de les persones contribuents que cada any marquen en la seva declaració de la renda la casella d'Activitats d'Interès general considerades d'interès social, la X Solidària.

 

EMPLENAR QÜESTIONARI

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA DISCAPACITAT ORGÀNICA