Entitats de persones amb discapacitat fan una crida a participar en les eleccions a l’IMPD

  • Quatre entitats de COCEMFE Barcelona, candidates al Consell Rector de l’IMPD, Dones no estàndards, Integralia DKV, F.Adapta2 i la FCPC.

  • Per poder votar cal estar inscrit al cens de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Les votacions seran de l’1 al 19 de juny.

  • El teixit associatiu vol que es faci un esforç per arribar a totes les persones amb discapacitat perquè puguin escollir els seus representants.

El proper mes de juny se celebren les eleccions per formar el nou Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), format per 10 regidores, regidors o càrrecs de l’Ajuntament de Barcelona i 10 representants de les persones amb grau de discapacitat reconeguda. Representants d’entitats de COCEMFE Barcelona hi participen amb la candidatura individual de Javier de Oña, sotsdirector d’Integralia DKV i vocal de la Junta Directiva de COCEMFE Barcelona, i amb la candidatura grupal que componen Maria del Carme Riu, presidenta de l’Associació Dones no Estàndards; Bertrand de Five, president de la Fundació Adapta2 i vocal de la Junta Directiva de la Federació, i Vanessa Fuentes, de la Fundació Catalana de Paràlisi Cerebral.

El teixit associatiu fa una crida a la participació de les persones amb discapacitat a les eleccions de l’IMPD perquè puguin decidir com han de ser els serveis i les accions municipals que els afecten. “És molt important que les persones amb discapacitat sàpiguen que existeix un organisme públic a la ciutat que vetlla per les seves necessitats i que poden escollir els seus representants. Sovint aquesta informació ni tan sols arriba a les persones interessades”, exposa Montserrat Pallarès, presidenta de COCEMFE Barcelona. En les darreres eleccions la participació va ser molt baixa i Pallarès recalca que “difondre aquest dret és una tasca compartida entre les entitats i les administracions”.

En aquest sentit, cal deixar constància que les persones participants en la sessió informativa han coincidit que en aquest procés electoral no es compleix plenament l’exercici dels drets recollits en els Principis Generals i en l’article 29 de La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat,

Concretament, no es garanteixen els drets de les persones amb discapacitat per poder participar plenament i efectivament en la constitució del Consell Rector, ja que les persones candidates no tenen accés al cens electoral per dirigir-se al conjunt de l’electorat. I l’electorat tampoc no té manera de rebre informació suficient per exercir el seu dret a votar lliurament les respectives candidatures amb plenes garanties.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya és l’administració que disposa, en la seva totalitat, del cens de la ciutadania barcelonina amb discapacitat que, segons consta, és del voltant de 150.000 persones. D’aquestes, només 90.000 estan inscrites a l’IMPD. En tant que Institució que disposa del cens complert, és la Generalitat de Catalunya qui s’hauria d’adreçar a tota la ciutadania amb discapacitat de Barcelona, per informar-la de les eleccions del Consell Rector de l’IMPD i del seu dret a escollir els seus representants.

En aquestes eleccions, Javier de Oña presenta la candidatura individual “Una veu, la veu de tothom” amb el que proposa millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica a partir de les seves necessitats reals sota una perspectiva de gènere i igualtat. Per això, pretén incrementar la incidència política i l’impacte social treballant en xarxa per tal de reforçar els serveis de l’IMPD. Oña alerta: “El nostre grup social és un dels més afectats per la crisi sanitària que estem patint i hem d’aplicar accions contundents”. L’aplicació de la tecnologia per garantir l’accessibilitat en tots els àmbits podrà posicionar Barcelona com a referència mundial en la defensa dels drets del col·lectiu.

“Barcelona també és nostra” és el lema de campanya de la candidatura de grup que formen M. del Carme Riu, Bertrand De Five i Vanessa Fuentes amb la que es posa l’accent en els pressupostos del consistori. “Hi ha molta desigualtat i demanem que cada regidoria passi comptes sobre com inverteix els diners destinats a la població que pateix algun tipus de discapacitat”, explica Riu. Potenciar la creació de llocs de treball per compte propi i fer complir el paràmetre del 7% de personal en funcions públiques amb el certificat de discapacitat són dos dels objectius més rellevants d’aquesta candidatura, a més d’obtenir l’accessibilitat completa del transport públic, àrees de lleure, culturals i esportives.

El període de votació online s’inicia l’1 de juny i els interessats podran votar un màxim de 5 persones, fins el 16 de juny. Pel que fa a la votació presencial, estarà disponible del 17 al 19 del mateix mes al carrer de València, 344. Els resultats es donaran a conèixer el dia 21 de juny. Per emetre el vot cal tenir el reconeixement legal de la situació de discapacitat, estar empadronat a Barcelona, formar part del cens i ser major de 16 anys, tot i que els menors d’aquesta edat també podran exercir el seu dret a través dels seus representants legals.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat és un organisme autònom de l’Ajuntament de Barcelona que treballa des de fa 40 anys perquè la ciutat sigui accessible i inclusiva atenent les necessitats del col·lectiu, garantint els seus drets, promovent l’autonomia personal i organitzant projectes i activitats diverses.