COCEMFE Catalunya reforça l’atenció de persones amb discapacitat física i orgànica, i denuncia la discriminació del col·lectiu durant la crisi COVID19

- Les entitats federades a COCEMFE Catalunya han desenvolupat plans de xoc per seguir mantenint, i fins i tot ampliat, els serveis d’atenció a les necessitats de persones amb discapacitat física i orgànica i les seves famílies

- A través de COCEMFE estatal s’ha posat a disposició de les entitats un servei de compra centralitzada d’equips de protecció individuals. 

- COCEMFE Catalunya demana als MMCC que valorin la limitació de la publicitat de cases d’apostes durant la situació de confinament obligatori, doncs afavoreixen l’adicció dels col·lectius més vulnerables.