CEMUDIS posa en marxa la tercera fase de l’estudi que analitza la situació social i laboral de les dones amb discapacitat a Catalunya

Barcelona, 15 de juny de 2020

 

La Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat (CEMUDIS), entitat pertanyent a COCEMFE, ha llançat la tercera fase de l'‘Estudi sobre la situació social i laboral de les dones amb discapacitat a Espanya’.

Durant aquest any 2020 s'espera comptar amb la participació de més de 4.000 dones amb discapacitat d’arreu d’Espanya, però incidint especialment en territoris en els quals encara no s'han realitzat accions concretes com són Catalunya, País Basc, Extremadura, la Rioja, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

L'estudi, que es du a terme a través d'una enquesta online anònima, té l’objectiu d’analitzar la situació de les dones amb discapacitat des d'una perspectiva holística, aprofundint en les circumstàncies concretes i en les dificultats amb què es troben cada dia en l'exercici dels seus drets.

L'anàlisi de totes les dades recollides permetrà disposar d'informació suficient per dissenyar programes i serveis que responguin a les seves necessitats, promoguin la seva autonomia personal i, per tant, fomentin una millora de la seva qualitat de vida.

Aquest és un projecte de CEMUDIS, amb l'aval de COCEMFE, finançat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social amb càrrec a la subvenció de l'IRPF 2019, i cofinançat per Fundació ONCE.

 

Antecedents

Les dones amb discapacitat viuen cada dia situacions de discriminació interseccional que condicionen i limiten les seves possibilitats de participació social, així com l'accés als béns i serveis de la societat en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. No obstant això, a causa de l'escassetat d'estudis concrets sobre aquesta situació de discriminació, resulta més difícil dissenyar i planificar mesures i serveis que promoguin la correcció d'aquesta problemàtica.

Per poder treballar activament en la solució a aquesta situació de discriminació i desavantatge social és important fer una anàlisi transversal, tenint en compte les múltiples variables que incideixen en les vides de les dones amb discapacitat, com ara el tipus de discapacitat (física, orgànica, psicològica, intel·lectual, mental...), probablement el factor més influent a l'hora d’analitzar les especificitats de cada situació. 

Davant la necessitat de conèixer el context sociolaboral de les dones amb discapacitat a Espanya, CEMUDIS va posar en marxa el 2018 aquest estudi que contribuirà a millorar la informació que tenim sobre aquesta realitat, sobretot pel que fa a l’accés de les dones amb discapacitat als serveis, la seva participació social, la seva xarxa de suports, l’autonomia personal i l'exercici efectiu dels seus drets. 

La primera fase de l'estudi es va dur a terme durant el 2018 a les comunitats autònomes d'Andalusia, Astúries, Castella - La Manxa i la Comunitat de Madrid, amb la participació d’un total de 3.064 dones. L’any 2019, l’enquesta va quedar oberta a totes les comunitats autònomes en la seva versió online, però amb el focus posat especialment en Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Galícia, Múrcia i Navarra. Ara, en la tercera i última fase de l'estudi, CEMUDIS posa especial èmfasi en conèixer la realitat de les dones amb discapacitat a Catalunya, Extremadura, País Basc, la Rioja, Balears, Canàries i les ciutats independents de Ceuta i Melilla.

CEMUDIS I COCEMFE

La Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat (CEMUDIS) va sorgir l'any 2009 amb l'objectiu de servir de plataforma de visibilització, reivindicació i acció en defensa dels drets de les dones i nenes amb discapacitat. És una de les organitzacions pioneres en aquesta matèria, no només a Espanya, sinó també en l'àmbit regional i europeu. 

La seva missió és representar institucionalment a totes les dones amb discapacitat de l’estat, especialment a aquelles que tenen discapacitat física i orgànica, amb l'objectiu d'aconseguir la plena participació de totes elles en la societat.

Actualment, CEMUDIS aglutina un total de deu organitzacions d'àmbit autonòmic, i representa les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Astúries, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia i Múrcia.

CEMUDIS pertany a la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE), l'entitat amb major representació d’Espanya de persones amb discapacitat física i orgànica que engloba també les principals organitzacions de malalties cròniques. Des de la seva creació el 1980, s’ha erigit com a interlocutor vàlid per a les administracions i ha impulsat grans avenços que han permès aconseguir una major integració i normalització. COCEMFE ha promogut la legislació a favor de les persones amb discapacitat, i això s'ha traduït en mesures dirigides a garantir l'exercici dels seus drets i millorar l'accés a l'ocupació, l'educació, les prestacions econòmiques, socials i sanitàries, l'accessibilitat i l'autonomia personal.

En l’àmbit català, destaca la Federació d’entitats de persones amb discapacitat física i orgànica Francesc Layret, COCEMFE Barcelona. Enguany, la Federació compleix 30 anys promovent tota mena d’estratègies i accions a favor de la defensa i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica. Una de les màximes prioritats de COCEMFE Barcelona és l’atenció i l’empoderament de les dones amb discapacitat, per això està implicada activament en la difusió de l’estudi que donarà a conèixer la seva realitat sociolaboral a Catalunya.